Friday, 12 September 2008

แถลงการณ์ต่อสถานการณ์การเมือง

ในภาวะที่การเมืองเกิดความขัดแย้งแทบทั่วทุกภาคส่วน สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) มีความเห็นเสมอมา โดยอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า “อำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชน” ทำให้ที่ผ่านมาได้เคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหาร รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ที่มาจาก (นอมินี) คณะรัฐประหาร อีกทั้งเรียกร้องสังคมให้อยู่บนฐานประชาธิปไตยประชาชน ที่การเลือกตั้งเป็นสิ่งพื้นฐานขั้นต่ำที่สุดที่เราควรมี

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอดังนี้
1. สำหรับการชุมนุมเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองใดๆ ของทุกฝ่ายต้องไม่นำพาไปสู่การรัฐประหาร อนึ่ง สำหรับในอนาคตที่กำลังจะครบรอบ 2 ปีในวันที่ 19 กันยายนนี้ จึงขอเชิญชวนทุกฝ่ายรำลึกการเกิดเหตุการณ์การรัฐประหาร สรุปบทเรียนถึงผลเสียมหาศาลในอดีตที่ผ่านมา และขอให้นักวิชาการชำระประวัติศาสตร์กลุ่มบุคคลที่สนับสนุนรัฐประหารเพื่อ สร้างบรรทัดฐานไม่ให้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารซ้ำอีกครั้ง
2. สนนท.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลให้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของทุกฝ่ายด้วยการยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
3. ขอให้แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั้ง 9 คนที่ถูกออกหมายจับเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามข้อกล่าวหาโดยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องตัดสิน
4. จากเหตุการณ์การปะทะกันในวันที่ 2 กันยายน 2551 สนนท. ขอ ประณามกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่สร้างเงื่อนไขการปะทะกันอันจะนำไปสู่ ความรุนแรงและความสูญเสีย จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนคือ นายณรงค์ศักดิ์ กอบไธสง ซึ่งเป็นผู้ร่วมชุมนุมของ นปช.
5. ไม่ว่าการเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้จะจบลงเช่นไร สนนท.ขอคัดค้านการได้มาซึ่งอำนาจนอกระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหาร การเมืองใหม่ที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำเสนอเลือกตั้ง 30% สรรหา 70% และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการของการปกครองประชาธิปไตยซึ่งอำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทยโดยผ่านการเลือกตั้งในระบอบรัฐสภา ที่ทุกคนมีสิทธิในการใช้อำนาจอย่างเท่าเทียม

อย่างไรก็ตาม หากพันธมิตรฯ ต้องการเสนอการเมืองใหม่ที่ให้ผลประโยชน์กับประชาชนจริงๆ ไม่ว่าจะมีรูปแบบเป็นเช่นใด สน นท.เสนอว่าให้จัดเวทีถกเกียงกันเรื่องนี้ และเสนอให้รัฐบาลจัดทำประชามติเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการเมือง ให้สมกับที่พันธมิตรได้กล่าวอ้างมาเสมอว่า “ให้ประชาชนมีส่วนร่วม”

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
5 กันยายน 2551

No comments: