Sunday, 21 September 2008

“กำหนดการงานตุลารำลึก ๒๕๕๑”

โครงการกำแพงประวัติศาสตร์ฯ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“กำหนดการงานตุลารำลึก ๒๕๕๑”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.............................................
วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง ๖ ตุลา กับการปฏิรูปสังคมไทย
ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ร่วมกันตกแต่งบริเวณสวนประติมากรรม โครงการกำแพงฯ ด้วยดอกไม้ ต้นไม้
ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์
๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. จัดซุ้มเสวนาภาคประชาชน สนทนาการเมือง
สลับศิลปวัฒนธรรม/การแสดงหลากหลายรูปแบบและเรื่องราว
๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป “เรื่องคืนนั้นในเดือนตุลา” กิจกรรมค้างแรม ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกันซึมซับ
และรำลึกถึงเหตุการณ์ ๖ ตุลา รวมถึงอภิปรายหัวข้อประวัติศาสตร์การเมือง
(ลงทะเบียน ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๓๓ รูป ณ บริเวณหอประชุมใหญ่
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. นำเข้าสู่รายการ โดยนายสุรเทพ โลหิตกุล
ประธานในพิธี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
กล่าวไว้อาลัยและสืบสานเจตนารมณ์เดือนตุลา โดย
ตัวแทน ๑๘ ผู้ต้องหา คุณอภินันท์ บัวหะภักดี เปิดปมละครแขวนคอ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
ตัวแทนญาตีวีรชน
ตัวแทนกลุ่ม องค์กร นักศึกษา
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มอิสระลานสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มการเมืองเสรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ
ตัวแทนสมัชชาคนจน
ตัวแทนสหพันธ์-สหภาพแรงงาน
ตัวแทนกลุ่ม องค์กร ประชาธิปไตย
กวีรับเชิญ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลคมตุลา
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถาเชิงวิชาการ เรื่อง “อนาคตของ ๖ ตุลา ๒๕๑๙”
เสนองานวิจัย โดย ดร.ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย
และ วิจารณ์งาน โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล
นักคิดนักเขียนผู้สร้างตำนานยุคแสวงหา
ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๙.๐๐ น. “ครูสมศรี” ภาพยนตร์แนวชีวิตและการต่อสู้
จัดฉายฟรี ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พร้อมบทวิจารณ์จากนักวิจารณ์ และนักเคลื่อนไหว

วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เสวนาวิชาการ “มรดกตุลากับการชุมนุมสาธารณะ”
วิทยากรโดย - ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
- คนเดือนตุลา
- นักเคลื่อนไหวด้านการชุมนุมสาธารณะ
- นักวิชาการ สาขานิติศาสตร์
ดำเนินรายการ โดย นายอนุธีร์ เดชเทวพร
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๙.๐๐ น. “ลูกทุ่งเพื่อชีวิต” คอนเสิร์ต รำลึก ๓๕ ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ๓๓ ปี ลูกทุ่งสัจจธรรม
การแสดงคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งคัดสรร โดยมีเนื้อหาสะท้อนชีวิตในแต่ละช่วงของ
ยุคสมัย และมีทำนองดนตรีที่สวยงาม มีกลิ่นอายของชนบท และวิถีชีวิตแบบไทย
วงดนตรีที่ใช้แสดงเป็นวงดนตรีลูกทุ่งแบบดั้งเดิม ขับร้องด้วยศิลปินเพื่อชีวิต
เช่น หงา คาราวาน หว่อง คาราวาน สุเทพ โฮปแฟมิลี่ เสก ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง
ซูซู-ระพินทร์ พุฒชาติ ริ คีตาญชลี อี๊ด ฟุ๊ตบาท ไข่ มาลีฮวนน่า
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหญ่ อาทิ สดใส รุ่งโพธิ์ทอง
เรียม ดาราน้อย สุนารี ราชสีมา ฯลฯ
จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
บัตรราคา ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๓๐๐ และ ๑๐๐ บาท
สอบถามและซื้อบัตรได้ที่ ๐๒-๖๒๑๘๒๙๘-๙, ๐๘๙-๖๐๑-๐๕๖๖
Email: sdf_thai@yahoo.com
จัดโดย มูลนิธิสายธารประชาธิปไตย

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เสวนาวิชาการ “กฎหมู่กฎหมาย: วิถีไทยเชิดสิ่งใด”
วิทยากรโดย - ตัวแทนนักการเมือง
- นักเคลื่อนไหวทางการเมือง
- นักวิชาการ สาขานิติศาสตร์
- นักวิชาการ สาขารัฐศาสตร์
ดำเนินรายการ โดย นายฐาปน แสนยะบุตร
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๖ – ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - ชมฟรีหนังสั้น และหนังทางเลือก ณ ห้องเรวัติ พุฒินันท์ คณะเศรษฐศาสตร์
- ตลาดหนังสือการเมือง และหนังสือทางเลือก ณ บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์
- นิทรรศการประวัติศาสตร์เดือนตุลา ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
- ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
- จาก ๑๔ – ๖ ตุลาคม
- มรดกตุลาสู่การเมืองปัจจุบัน

...........................................เสร็จพิธี..........................................

การแต่งกาย : เครื่องแต่งกายสุภาพ
หมายเหตุ : งดรับหรีดทุกประเภท รับบริจาคต้นไม้ หรือเงินสด
เพื่อตกแต่งประติมานุสรณ์ และเป็นทุนสำหรับจัดงานในปีถัดไป รับของที่ระลึกฟรีในงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
๑. บุคคลทั่วไป
- อาจารย์วิภา ดาวมณี (โครงการกำแพงประวัติศาสตร์)
โทร ๐๘๑-๖๑๓-๔๗๙๒ Email: octnet72@yahoo.com
๒. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
- นายอนุธีร์ เดชเทวพร
โทร ๐๘๑-๑๗๑-๓๓๗๐ Email: anuthee_124@hotmail.com
- นายฐาปน แสนยะบุตร
โทร ๐๘๑-๑๗๑-๓๓๗๐ Email: sthapana@live.com

No comments: